Cung cấp hóa chất xử lý môi trường

images (1)

Công Ty Kỹ thuật công nghệ môi trường Việt chuyên cấp các loại hóa chất xử lý môi trường hóa chất công nghiệp, hóa chất thực phẩm, hóa chất và thiết bị phòng thí nghiệm. cho các công ty, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu trên địa bàn Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

  1. Dụng cụ thí nghiệm
  2. Hóa chất xử lý
  3. Đĩa khí
  4. Giá thuê vi sinh bám
  5. Hạt nhựa lọc nứoc
  6. Soda
  7. PAC
  8. Than họat tính

33

Dụng cụ thí nghiệm

hoa-chat-dung-moi

Hóa chất xử lý

s a d

Đĩa khí

accufas

Giá thể vi sinh bám

Cation_Exchange_Resins resin hinh

Hạt nhựa lọc nước

22 PAC-PAC1 than hoat tinh vien nen loai 1

Soda, PAC, Than họat tính

Hãy bấm nút dưới đây để chia sẻ thông tin hữu ích này!