All posts by admin

Quản lý và xử lý chất thải nguy hại

ytn1313116837

Chất thải được coi là "nguy hiểm" khi nó có khả năng gây tử vong cũng như các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi các vấn đề môi trường không được xử lý đúng cách. Đây là những chất thải có thể được phân loại là  "chất thải nguy hại ": Phóng xạ, chất dễ […]

Công nghệ lọc nước với ánh sáng tự nhiên

cay-nuoc

Làm thế nào để thanh lọc nước với ánh sáng tự nhiên Nếu bạn đã được tìm kiếm một phương pháp nào có hiệu quả kinh tế đối với nước sạch. Bài viết này sẽ cho bạn biết làm thế nào để làm sạch nước với ánh sáng mặt trời, và bạn sẽ ngạc nhiên […]

Phòng chống ô nhiễm nước

water-drop-wt

Với một số tài nguyên bị cạn kiệt ở mức báo động do ô nhiễm do nhu ngày càng của con người . Bài viết này sẽ giải quyết một vấn đề quan trọng như vậy – phòng chống ô nhiễm nguồn nước. Làm thế nào người ta có thể đi về chính tả tầm quan […]

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về tiếng ồn

QCVN 26:2010/BTNMT Lời nói đầu QCVN 26:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và rung động biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ […]

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

QCVN 14 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số /2008/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ […]

Khung cam kết bảo vệ môi trường

II. MÔ TẢ SƠ LƯỢC CƠ SỞ:  1. Vị trí: Mô tả rõ ràng vị trí địa lý (gồm cả toạ độ, ranh giới…) của địa điểm cơ sở hoạt động trong mối tương quan vớ i các đối tượng tự nhiên và các đố i tượng kinh tế – xã hộ và các đối tượng khác xung quanh khu vực […]

Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường

1. Chủ các dự án, tổ chức, cá nhân đề xuất các hoạt động sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là chủ dự án) sau phải lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường: a) Dự án có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới […]

Đánh giá các tác động môi trường

Nguyên tắc chung: Việc đánh giá tác động của dự án tới môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội được thực hiện theo các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng,vận hành và giai đoạn khác (nếu có) như: tháo dỡ, đóng cửa, cải tạo phục hồi môi trường và các hoạt động khác có […]